Polityka prywatności i Polityka Cookies Kargas Profil sp. z o.o.

 

Sklep internetowy  bidetowo.pl dostępny pod adresem internetowym www.bidetowo.pl, (dalej: „Sklep Internetowy”), prowadzony jest przez Kargas Profil spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, która wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061222, NIP 5290019618, REGON 01206343900000, (dalej: „Kargas Profil”), adres poczty elektronicznej: kargas@kargas.pl, numer telefonu 22 724 39 11.

§1 – Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności reguluje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Klienta, będącego użytkownikiem Sklepu Internetowego, przez Kargas Profil.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Kargas Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, która wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061222, NIP 5290019618, REGON 01206343900000, adres poczty elektronicznej: kargas@kargas.pl, nr telefonu: 22 724 39 11, właściciel strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Dane zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone, wykorzystywane oraz przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy sprzedaży oraz usługi związanej z prowadzeniem konta Klienta, wykonania ciążących na Kargas Profil obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, takich jak chociażby wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, a także archiwizacji danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest uzasadnionym interesem Kargas Profil.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są przez sklep internetowy poprzez ich podanie przez Klienta:
  1. w czasie procedury Rejestracji Klienta, opisanej w § 3 Regulaminu;
  2. w czasie procedury składania Zamówienia, opisanej w § 4 Regulaminu.
 5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, niemniej jednak nieodzowne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej.
 6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży z Kargas Profil, nie podanie przez Klienta danych wyłącza możliwość świadczenia usług przez Kargas Profil.
 7. Kargas Profil dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego przekazuje osobom trzecim, gdy jest to niezbędne do realizacji zawartej Umowy sprzedaży, w tym celu Kargas Profil może przekazywać dane Klienta dostawcom, a także gdy niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego. Kargas Profil może również przekazać dane Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz Kargas Profil, takim jak podmioty współpracujące w obsłudze  księgowości, podatków, obsłudze prawnej Kargas Profil, podmiotom obsługującym systemy informatyczne.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.
 9. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdyby Klient chciał skorzystać z praw określonych w pkt. 9 powyżej korespondencję należy kierować na adres Kargas Porfil sp. z o.o., ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, bądź na adres e-mail kargas@kargas.pl, lub też telefonicznie pod numerem 22 724 39 11.

§2 – Pliki „Cookies”

 1. Strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki „cookies”.
 2. Pliki „Cookiem” to (za wikipedią) mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 3. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” do:
  1. prawidłowego działania serwisu internetowego, w tym możliwości zalogowania się użytkownika, dodania produktu do koszyka i złożenia zamówienia
  2. celów statystycznych
  3. personalizowania zawartości serwisu WWW pod kątem preferencji użytkownika.
 4. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych.
 5. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki, natomiast może to wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
 6. Instrukcje w zakresie włączania i wyłączania plików „Cookies”:
  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  2. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  3. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  4. Apple Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  5. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/